Par ZAB “PRECINIEKS”

Zvērinātu advokātu birojs “Precinieks” ir dibināts 2013.gadā, apvienojoties zvērinātiem advokātiem ar ilgstošu pieredzi juridiskās palīdzības sniegšanā sarežģītos un daudzšķautņainos dažādu nozaru tiesību jautājumos.

Birojs sniedz juridisko palīdzību tiesā, pārstāvot klientu intereses civillietās un administratīvajās lietās, kā arī nodrošinot aizstāvību krimināllietās.

Biznesa klientiem birojs sniedz juridiskas konsultācijas un gatavo juridiskus dokumentus komplicētu darījumu strukturēšanā un vadīšanā, tostarp arī komerctiesību un darba tiesību jautājumos.

Īpašas biroja specializācijas jomas ir būvniecība, publiskie iepirkumi, medicīnas tiesības, starptautiskās privāttiesības un tiesvedība vispārējās jurisdikcijas tiesās un šķīrējtiesās.