Par biroju

Par ZAB “PRECINIEKS”

Zvērinātu advokātu birojs “Precinieks” ir dibināts 2013.gadā, apvienojoties zvērinātiem advokātiem ar ilgstošu pieredzi juridiskās palīdzības sniegšanā sarežģītos un daudzšķautņainos dažādu nozaru tiesību jautājumos.

Atbildība un kvalitāte

Atbildība un kvalitāte – galvenās biroja vērtības, uz kurām ir balstīta ikviena darbība, pildot advokāta pienākumus.

Stratēģiska lietas vešana

Stratēģiska lietas vešana – jebkuras lietas veiksmīgam iznākumam klienta interesēs nozīmīga ir savlaicīga un atbilstoša tiesību aizsardzības līdzekļa izvēle un tā piemērošana. Ikvienu lietu risinām no sava klienta perspektīvas ar konkrētajai lietai vispiemērotākajiem tiesiskajiem līdzekļiem, nebaidoties rīkoties inovatīvi. Nav divu vienādu lietu un risinājumu.

Atbilstoša mērķa definēšana

Atbilstoša mērķa definēšana – mērķim katrā atsevišķā lietā ir jāatbilst klienta visaugstākajām interesēm. Saviem klientiem mēs vienmēr sniedzam objektīvu sasniedzamo mērķu novērtējumu.