Darbības jomas: civiltiesības un to apakšnozares, tostarp ģimenes tiesības, komerctiesības, saistību tiesības un deliktu tiesības. Aizstāvības nodrošināšana un cietušo pārstāvība krimināllietās, pārstāvība tiesā civillietās.

20 gadu profesionālā pieredze iegūta, savas darba gaitas sākot tiesā kā tiesas sēžu sekretārei, vēlāk kļūstot par tiesneša palīgu. Kopš 2006. gada Olga Hincenberga savas zināšanas un praktiskās darba iemaņas turpina attīstīt zvērinātu advokātu biroju darbā. 2009.gadā kļuvusi par zvērināta advokāta palīgu un 2012.gadā – par zvērinātu advokāti Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā.

Apvienojot profesionālās un teorētiskās zināšanas, precizitāti un ievērojamu praktiskā darba pieredzi, Olga Hincenberga sniedz juridisko palīdzību un nodrošina klientu interešu pārstāvībā visu instanču tiesās, t.sk. parāda un zaudējumu piedziņas lietās, komercstrīdos, ģimenes tiesiskajos strīdos, goda un cieņas aizskāruma un morālā kaitējuma atlīdzināšanas lietās. Sniedz juridisko palīdzību, izstrādājot klienta interesēm visatbilstošākos visa veida un sarežģītības ar tiesvedību saistītos dokumentus. Tāpat Olga Hincenberga veiksmīgi darbojas krimināltiesību jomā, nodrošinot aizstāvību un cietušo pārstāvību pirmstiesas un tiesas kriminālprocesā atsevišķu kategoriju krimināllietās.
Olga Hincenberga brīvi pārvalda latviešu, krievu un angļu valodas.