Specializācija: medicīnas tiesības, projektēšanas un būvniecības tiesības, vides aizsardzība, aizstāvības nodrošināšana un cietušo pārstāvība krimināllietās, pārstāvība tiesā civillietās.

Kopš 2010.gada Ilze Vilka ir zvērināta advokāte Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā. Līdz 2013.gadam praktizēja individuāli, konsultējot klientus un vedot lietas medicīnas tiesību, komerctiesību, dzīvojamo telpu īres, projektēšanas un būvniecības un citos jautājumos.

Ilzei Vilkai ir plaša pieredze medicīnas tiesību, komerctiesību, projektēšanas un būvniecības jomās. Tā iegūta gan advokāta prakses laikā, gan darbā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un starptautiskā inženieru un vides konsultantu uzņēmumā, gan arī zvērinātu advokātu birojā. Pieredze ietver līgumu izstrādi, tiesvedību, uzņēmumu pirkšanas un pārdošanas un padziļinātās izpētes jautājumus, aizstāvības nodrošināšanu un cietušo pārstāvību krimināllietās, īpaši medicīnas jomā, kā arī līdzdalību normatīvo aktu izstrādes procesā, īpaši medicīnas un sabiedrības veselības jomā.

Ilze Vilka kopš 2012.gada ir lektore Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskajā fakultātē un pasniedz Medicīnas tiesību un Veselības aprūpes organizāciju tiesību kursu.

Ilze Vilka brīvi pārvalda latviešu (dzimtā), angļu, vācu un krievu valodas, ir arī zvērināts tulks.