Specializācija: pārstāvība tiesā civillietās, starptautiskās privāttiesības un civilprocess, pārrobežu reorganizācija, būvniecības tiesības, komplicētu darījumu līgumtiesības.

Guntars Precinieks ir advokātu biroja “Precinieks” dibinātājs un zvērināts advokāts kopš 2004.gada.

No 2001.gada Guntars Precinieks Latvijas Universitātes Juridiskā fakultātē docē starptautisko privāttiesību un civilprocesa studiju priekšmetus. Ilgstošais pasniedzēja darbs apliecina to, ka Guntara Precinieka profesionālajā darbā tiesību teorija ir ne mazāk svarīgs stūrakmens kā prakse.

Guntaram Preciniekam ir plaša pieredze, pārstāvot klientus civillietās, tostarp strīdos par īpašuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem, parādu piedziņu, komercsabiedrību valdes un padomes locekļu atbildību, kā arī būvniecības strīdos.

Guntars Precinieks ir pārstāvējis klientu intereses sarežģītos nekustamā īpašuma darījumos, Latvijā lielākajos būvniecības līgumos (t.sk. FIDIC), daudzpusējās izlīguma sarunās, sabiedrību iegādes un apvienošanās darījumos, akcionāru strīdos, kā arī dažādos citos darījumos. Guntars Precinieks izceļas ar spēju vadīt daudzpusējas komplicētas sarunas un juridiski korekti strukturizēt un noformēt pušu vienošanās.

Guntars Precinieks ir pārstāvējis klientu intereses vairāk nekā 20 ārvalstīs, tostarp Krievijā, Baltkrievijā, Zviedrijā, Somijā, Igaunijā, Lietuvā, Libānā, Saūda Arābijā, Maltā, Šveicē, Anglijā un Velsā, ASV (Ohaio), Luksemburgā, Armēnijā, Austrijā, Itālijā, Slovēnijā u.c. Pārrobežu darbībā iegūtā pieredzes bagāža ļauj uz juridisku jautājumu risināšanu raudzīties no plašāka skatpunkta.

Guntars Precinieks pārvalda latviešu (dzimtā), angļu, vācu un krievu valodas.