Specializācija: Mantojuma tiesības, ģimenes tiesības, darba tiesības, publiskie iepirkumi un komerctiesības.

Elitai Vīksnei ir plaša pieredze mantojuma tiesībās, ģimenes tiesībās, darba tiesībās, publiskajos iepirkumos, komerctiesībās, kas iegūta gan strādājot tiesā kā tiesas sēžu sekretārei un tiesneša palīgam, gan policijā, izmeklējot ekonomiskos noziegumus, gan Latvijas Ārstu biedrībā, gan arī zvērinātu advokātu birojā.

Darbā ir iegūta ievērojama pieredze dažādu līgumu izstrādē, tiesvedībās, kas saistītas ar strīdiem īres tiesību jomā, kopīpašuma izmantošanu un sadalīšanu, strīdiem darba tiesībās, pārstāvot gan darba devējus, gan arī darbiniekus, strīdiem ģimenes tiesību jomā – laulības šķiršanas, uzturlīdzekļi, saskarsmes tiesības.

Kopš 2002.gada Elita Vīksne strādā advokātu birojos, no zvērinātu advokātu biroja “Precinieks” dibināšanas 2013.gadā ir biroja juriste ar specializāciju darba tiesību, ģimenes tiesību, mantojuma tiesību, komerctiesību, publisko iepirkumu, dzīvojamo telpu īres un namu apsaimniekošanas jomā.

Elita Vīksne pārvalda latviešu (dzimtā), angļu un krievu valodas.