Specializācija: civiltiesības un to apakšnozares, tostarp būvniecības tiesības, komerctiesības un saistību tiesības, pārstāvība tiesā civillietās.

Dāvids Ģīlis ir zvērināts advokāts kopš 2011.gada.

Dāvids Ģīlis ir uzkrājis vairāk nekā 10 gadu pieredzi profesijā, pamatā specializējoties būvniecības (projektēšanas un būvdarbu) jomā, tostarp būvniecības privāttiesiskajos un publisko tiesību aspektos, kā arī nekustamo īpašumu, to apsaimniekošanas, komercdarbības, iepirkumu un tiesvedības jomās.

Dāvids Ģīlis ir konsultējis klientus apjomīgu nekustamo īpašumu attīstības projektu īstenošanā, tostarp uzņēmumu pārņemšanas un apvienošanās darījumos. Dāvids Ģīlis ir sniedzis juridisko palīdzību lielu inženiertehnisku infrastruktūras, ceļu būves, dzīvojamo, biroju un ražošanas objektu projektēšanas un būvniecības objektu īstenošanā, izstrādājot gan iepirkumu procedūru dokumentāciju un dažādus atzinumus, gan projektēšanas un būvniecības līgumus (t.sk. atbilstoši FIDIC sarkanās/dzeltenās/sudraba grāmatas līgumu noteikumiem).

Dāvids Ģīlis pārvalda latviešu (dzimtā), angļu, vācu un krievu valodas.