TiesvedībaMēs sniedzam juridisko palīdzību un pārstāvam klientu intereses tiesvedībā Latvijā un ārvalstīs, ieskaitot:

  • pārstāvība visās tiesu instancēs komerctiesību, īpašuma tiesību, būvniecības, zaudējumu atlīdzināšanas un parādu piedziņas, kā arī citos civiltiesiskos strīdos;
  • prasības nodrošināšana pirms un vienlaicīgi ar prasības celšanu;
  • pārstāvība šķīrējtiesā;
  • pārstāvība izlīguma sarunās;
  • klienta pozīcijas/pierādījumu sagatavošana tiesvedībai ārvalstīs un ārvalstīs notiekošas tiesvedības uzraudzība;
  • pārstāvība tiesā maksātnespējas lietās.

Mūsu biroja pieredzi tiesvedībā Latvijā apliecina tas, ka esam tiesā veiksmīgi pārstāvējuši lielāko būvniecības kompāniju, bijušā ministru prezidenta, lielākās pašvaldības, lielākās bankas u.c. nozīmīgu klientu intereses.