Publiskais iepirkumsMēs sniedzam juridisko palīdzību visos publisko iepirkumu tiesību jautājumos. Tostarp sniedzam šādus pakalpojumus:

  • iepirkuma nolikumu un citas dokumentācijas izstrāde;
  • piegādātāja piedāvājuma pārbaude pirms iesniegšanas konkursā;
  • konsultācijas piedāvājumu sagatavošanā;
  • iepirkuma procedūras rezultātu apstrīdēšanas iesnieguma sagatavošana, pārstāvība Iepirkumu uzraudzības birojā;
  • pieteikumu par Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu pārsūdzēšanu, iepirkuma līguma atzīšanu par spēkā neesošu, kā arī zaudējumu piedziņu sagatavošana un pārstāvība Administratīvajā tiesā.

Mūsu birojam ir plaša un ilgstoša pieredze publisko iepirkumu jomā, pārstāvot gan  pasūtītāju, gan uzņēmēju – pretendentu intereses un tiesības. Mēs pārstāvam klientus publisko iepirkumu procedūrās, Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesās, un mūsu biroja speciālisti palīdzēs Jums visa veida darījumos starp valsts pārvaldes institūcijām/ publisko pakalpojumu sniedzējiem un privāto sektoru.