Mēs sniedzam juridisko palīdzību visos nodokļu tiesību jautājumos. Tostarp sniedzam šādus pakalpojumus:

  • klientu pārstāvība nodokļu strīdos Valsts ieņēmumu dienestā un tiesā;
  • darījumu strukturēšana atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nodokļu jomā.

Mūsu birojam ir plaša pieredze nodokļu jomā. Mēs pārstāvam klientus nodokļu strīdos par nekustamā īpašuma nodokli, pievienotās vērtības nodokli, iedzīvotāju ienākuma nodokli, uzņēmumu ienākuma nodokli, dabas resursu nodokli, kā arī sniedzam konsultācijas darījumu strukturēšanā, lai nodrošinātu ikviena darījuma atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nodokļu jomā.