Nekustamā īpašuma apsaimniekošanaMēs sniedzam juridisko palīdzību nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas jautājumos, ieskaitot:

  • juridiskā palīdzība apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzējiem;
  • palīdzība dzīvojamo māju īpašniekiem dzīvojamās mājas pārvaldīšanas nodrošināšanā (tajā skaitā ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistītu lēmumu pieņemšanā, darījumu slēgšanā);
  • mājas īpašnieku lēmumu sagatavošana dzīvokļa īpašuma izveidei;
  • dzīvokļu īpašnieku kopības sapulču organizēšana, to pieņemto lēmumu projektu sastādīšana un pieņemto lēmumu juridiska kontrole;
  • apsaimniekošanas un pārvaldīšanas līgumu sagatavošana;
  • atsevišķu īpašumu īpašnieku, dzīvokļu īpašnieku kopību vai nama apsaimniekotāju pārstāvība savstarpējos strīdos gan tiesas procesos, gan pirmstiesas pārrunās;
  • prasības pieteikumu sagatavošana;
  • paskaidrojumu sagatavošana tiesai.

Mūsu biroja zināšanas nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas jomā un ilgstošā pieredze apsaimniekošanas un pārvaldīšanas jautājumu risināšanā, ļauj mūsu klientiem izprast savas tiesības un pienākumus un atbilstoši tiem pieņemt pareizākos un tiesiski pamatotākos lēmumus.