Medicīnas un veselības aprūpes tiesības

Mēs sniedzam juridisko palīdzību visos medicīnas tiesību un veselības aprūpes jautājumos. Tostarp sniedzam pakalpojumus:

  • jautājumos, kas saistīti ar situācijām, kurās pacienta veselībai nodarīts kaitējums;
  • specifiskos ārstniecības iestāžu darba jautājumos;
  • pacienta tiesību jautājumos;
  • ārstniecības personu profesionālo biedrību darbības jautājumos;
  • farmācijas nozares juridiskajos aspektos;
  • krimināltiesiskajos jautājumos medicīnā;
  • saistībā ar Veselības inspekcijas lēmumiem;
  • cilvēka cieņas aizsardzība pēc nāves;
  • normatīvo aktu projektu izstrāde.

Medicīnas tiesības ir sarežģīta starpsektorāla tiesību nozare, kura ietver gan privāttiesisko un publiski tiesisko attiecību mijiedarbību, gan pacientu tiesību regulējumu nacionālā un starptautiskā līmenī, gan ārsta profesionālās brīvības kā ģenerālklauzulas izpratni. Mūsu biroja pieredze un zināšanas medicīnas un veselības aprūpes tiesībās iegūtas, sniedzot juridisko palīdzību veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, nozīmīgām profesionālajām biedrībām un privātpersonām, kā arī akadēmiskā darbā; tās aptver gan teorijas zināšanas un izpratni, gan praktiskās piemērošanas aspektus.