KrimināltiesībasMēs sniedzam juridisko palīdzību un nodrošinām aizstāvību kriminālprocesā, ieskaitot:

  • aizstāvības nodrošināšana kriminālprocesā, īpaši ar ārstniecības jautājumiem saistītos kriminālprocesos;
  • juridisku personu, tai skaitā ārstniecības iestāžu, pārstāvība un juridiskā palīdzība kriminālprocesā;
  • cietušā pārstāvība un juridiskā palīdzība kriminālprocesā;
  • mantisko jautājumu risināšana kriminālprocesā.

Mūsu biroja advokāti ir veiksmīgi aizstāvējuši savu klientu intereses kriminālprocesā, gan realizējot aizstāvību, gan pārstāvot cietušo intereses. Ik reizi cenšamies sniegt profesionālu un adekvātu situācijas novērtējumu, kas kalpo arī par pamatu turpmākās mūsu darba taktikas izveidē katrā kriminālprocesā.