Darījumi ar nekustamo īpašumuMēs sniedzam juridisko palīdzību visos ar nekustamā īpašuma iegūšanu, atsavināšanu, attīstīšanu un finansēšanu saistītos jautājumos. Tostarp sniedzam šādus pakalpojumus:

  • nekustamā īpašuma padziļināta juridiskā izpēte (due diligence);
  • nekustamā īpašuma iegādes risinājumu izstrāde;
  • lauksaimniecības zemes un meža īpašuma iegāde;
  • pirkuma līgumu, maiņas līgumu, dāvinājuma līgumu noteikumu sagatavošana;
  • interešu pārstāvība līguma noteikumu sarunās;
  • banku iesaistīšana norēķinos par nekustamā īpašuma iegādi;
  • banku finansējuma piesaiste nekustamā īpašuma iegādei;
  • attiecības ar bankām nekustamā īpašuma vērtības/ienesīguma būtiska samazinājuma situācijās, pārfinansēšana un aizdevumu restrukturizēšana;
  • nekustamā īpašuma iznomāšana, nomas attiecību pirmstermiņa izbeigšana;
  • projektēšana, būvniecība un apsaimniekošana.

Mūsu biroja zināšanas un pieredze darījumos ar daudzus miljonus vērtiem nekustamiem īpašumiem ir iegūtas daudzu gadu garumā, gan ekonomikas izaugsmes, gan nekustamo īpašumu krīzes apstākļos, un mēs spējam līdzsvarot darījuma pušu intereses, vienmēr nodrošinot augstāko prioritāti sava klienta interesēm.