darba tiesībasMēs sniedzam juridisko palīdzību visos jautājumos, kas saistīti ar darba tiesiskajām attiecībām, ieskaitot:

 • darba līgumu sastādīšana, izvērtēšana;
 • amata aprakstu sastādīšana;
 • darba devēju iekšējo normatīvo dokumentu, rīkojumu darba tiesību jomā izstrādāšana;
 • palīdzība darba devējiem un/vai darbiniekiem nelaimes gadījumu darbā gadījumos, iespējamās atlīdzības apmēra aprēķināšana, izvērtēšana;
 • vienošanās par konkurences ierobežojumu sastādīšana, izvērtēšana;
 • palīdzība darba un uzturēšanās atļauju noformēšanā;
 • ārzemnieku nodarbināšana;
 • uzteikumu sagatavošana, izsniegto uzteikumu izvērtēšana;
 • vienošanās/izlīgumu sagatavošana;
 • prasības pieteikumu sagatavošana;
 • paskaidrojumu tiesai sagatavošana;
 • pārstāvība tiesā.

Mūsu biroja pieredze, prasmes un zināšanas darba tiesībās, kas iegūtas ilgstošā praktisko un teorētisko zināšanu apguvē, dod iespēju mūsu klientiem atrisināt darba strīdus to pirmsākumos, darba tiesiskās attiecības uzņēmumā balstot uz savstarpējo sapratni un sadarbību.