darba tiesības

Mūsu biroja pieredze, prasmes un zināšanas darba tiesībās, kas iegūtas ilgstošā praktisko un teorētisko zināšanu apguvē, dod iespēju mūsu klientiem atrisināt darba strīdus to pirmsākumos, darba tiesiskās attiecības uzņēmumā balstot uz savstarpējo sapratni un sadarbību.

Juridiskā palīdzība darba tiesībās

Mēs sniedzam juridisko palīdzību visos jautājumos, kas saistīti ar darba tiesiskajām attiecībām, ieskaitot:

Darba tiesību lietvedība

Darba līgumu sastādīšana, izvērtēšana, amata aprakstu sastādīšana, darba devēju iekšējo normatīvo dokumentu, rīkojumu darba tiesību jomā izstrādāšana, palīdzība darba un uzturēšanās atļauju noformēšanā, uzteikumu sagatavošana.

Ar darba tiesību saistītu dokumentu sagatavošana

Prasības pieteikumu sagatavošana, izsniegto uzteikumu izvērtēšana, paskaidrojumu tiesai sagatavošana.

Citi ar darba tiesībām saistīti jautājumi

Palīdzība darba devējiem un/vai darbiniekiem nelaimes gadījumu darbā gadījumos, iespējamās atlīdzības apmēra aprēķināšana, izvērtēšana. Vienošanās par konkurences ierobežojumu sastādīšana, izvērtēšana, ārzemnieku nodarbināšana. Pārstāvība tiesā.

Ar darba tiesībām saistīti jautājumi

Darba tiesību jautājumi var būt saistīti ar tiesvedību. 

Tāpēc, ja nepieciešama juridiskās palīdzība citos jautājumos, aicinām ieskatīties sadaļā Tiesvedība.