Būvniecības tiesības

Mēs sniedzam juridisko palīdzību visos ar būvniecības tiesībām saistītajos jautājumos. Tostarp sniedzam šādus pakalpojumus:

  • būvdarbu / projektēšanas līgumu un to sastāvdaļu izstrādāšana, izvērtēšana;
  • būvniecības pasūtītāja / būvuzņēmēja atbildības jautājumi, t.sk. būvniecības līgumisko un likumisko procedūru ievērošanas / pārkāpumu jautājumi, apakšuzņēmēju un piegādātāju piesaistes jautājumi;
  • palīdzība būvniecības rezultātā nodarītā kaitējuma, zaudējumu atlīdzināšanas jautājumos, t.sk. kaitējuma, zaudējumu atlīdzināšana trešajām personām;
  • palīdzība būvniecības jautājumu risināšanā kompetentajās institūcijās;
  • palīdzība būvkomersantu un būvspeciālistu reģistrācijas un apdrošināšanas jautājumos;
  • būvniecības kvalitātes un atbilstības jautājumi, t.sk. juridiskā palīdzība būvprojektu / būvdarbu ekspertīzes veikšanā.

Mūsu biroja padziļinātās zināšanas kopā ar ilgstošu praktisko pieredzi un rūpīgu attieksmi būvniecības tiesību jautājumu risināšanā ļauj mūsu klientiem veiksmīgāk risināt ar būvniecību saistītos jautājumus.